Strona główna


Książka czy dzieło sztuki?

Historia książki rękopiśmiennej w średniowieczu.

http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/GlossA.asp

WebQuest dla szkół ponadgimnazjalnych 

do realizacji na lekcjach j. polskiego, historii i społeczeństwa, 

wiedzy o kulturze we współpracy z biblioteką szkolną.

Oprac. Janina Guniewicz
październik 2013 r.

Autor

Janina Guniewicz; Licencja CC BY NC